الداغی

مدرس رفتار شناسی

مدرس رفتار شناسی

مدرس شخصیت شناسى مدرس دیسک حل تعارضات

مدرس رفتار شناسی

مدرس شخصیت شناسى مدرس دیسک حل تعارضات

دیسک عامل موفقیت

دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی | دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

به نظر شما عامل اصلی انسان های موفق در چیست ؟

DISC

استاد دیسکdisc

  • دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی

کارگاه دیسک

دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی | دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در کارگاه شخصیت شناسی چه می گذرد

رفتارشناسی با مدل بین المللی دیسک DISC

 

مدرس دیسکdisc

  • دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی

مدرس دیسک disc

دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی | شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر
  • دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی